Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva serier – med text och bild

Syfte

Syftet är att berätta en historia med hjälp av ett fåtal bilder (6-12 bilder). Därför måste historien planeras noggrant och varje bild måste berätta sin del. Likt en serie fungerar pratbubblor och textrutor som ett förtydligande av bilderna och för berättelsen framåt. Att jobba med text och bild har många tillämpningsområden. Denna uppgift lämpar sig bra i mindre grupper (3-5 elever) och fungerar såväl som språkträning som samarbetsövning eller lära-känna-varandrauppgift.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som eleverna engagerar sig i. Det blir ofta kreativa och tokroliga historier! Som lärare (i denna uppgift) är det mer intressant att titta på hela processen och hur eleverna resonerar sig fram till den historia de vill berätta än att stirra sig blind på slutresultatet.

Genomgång och arbetsuppgift 1

  • Hitta på en historia.
  • Dela upp den i scener (6-12 st).
  • Rita streckgubbar hur bilden ska se ut.
  • Skriv pratbubblor och textrutor till varje bild.

Arbetsuppgift 2

  • Ta bilder!
  • Infoga bilder i lämpligt program (t ex powerpoint, keynote, word eller pages).
  • Infoga dialoger och textrutor. Tänk på att läsriktningen är vänster till höger, samt uppifrån och ned.
  • Sammanställ alla gruppers historier och publicera SERIETIDNINGEN!

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy