Årskurs 7-9

Bild

Porträtt med relief

Syfte

Eleverna får använda högra hjärnhalvan när de fokuserar på former, djup och mellanrum för att skapa en tredimensionell bild. De får lära sig om relief som skulpturform och om olika tekniker när de skapar ett porträtt av kartong. 

Läraren reflekterar 

Eleverna uppfattar uppgiften som roligt och spännande, men den kan vara lite svår vid uppstarten. Det är därför viktigt att uppmuntra eleverna att jobba lugnt, steg för steg. De flesta blir förvånade över det fina resultatet när de är färdiga.

Metod

Jag presenterar hela uppgiften med ett bildspel där jag berättar vad relief är och visar kända alster. Jag visar också en del av de tekniker som kan användas (se bilderna nedan). Sedan berättar jag hur man arbetar med kartong. Vi ser på en film:

Eleverna uppmanas att välja en porträttbild med bra upplösning och sedan skicka den till mig för utskrift. Eleverna får instruktioner på papper så att de kan följa anvisningarna steg för steg. 

Eleverna delar först in ansiktet i olika fält (panna, kinder, näsa, mun och så vidare) för att sedan med olika många lager få fram den upphöjning som behövs. Jag rekommenderar att börja med halsen eller huvudet inklusive håret som första lager beroende på hur bilden ser ut. Därefter bestämmer de i hur många steg eller lager de ska göra de olika fälten. Ibland kan det vara ett alternativ att markera ögonbrynen och näsans bas som ett enda lager. Näsan bör byggas med 3-5 lager beroende på hur porträttbilden ser ut. Användbara verktyg är sax, universalkniv, nål och linjal.

Uppgiften – Steg för steg

  1. Välj en porträttbild. Infoga den i ett dokument och anpassa motivets storlek (till exempel A4). Skicka filen till din lärare som skriver ut kopior.
  2. Fäst en av kopiorna på en kartong och markera olika ansiktsområden där det finns någon typ av förhöjning eller sänkning. Använd ett spetsigt verktyg. Tryck med verktyget runt om det valda  området så att det blir ”stygn” i kartongen.
  3. Börja med det största området. Flytta sedan kopian till en ny kartongbit och gå vidare successivt till de mindre områdena, till exempel kinderna, håret, hakan och så vidare.
  4. Ansiktets olika element som näsa, kinder, ögon och mun har olika nivåer. Testa dig fram hur många lager de olika delarna bör ha.
  5. När du är klar med de olika områdena du vill lyfta fram sätter du ihop dessa delar som i ett pussel. Kontrollera att proportionerna stämmer genom att jämföra med originalbilden. Det är viktigt att proportionerna, volymen och/eller strukturen lyfts fram i reliefarbetet.

Tekniska tips – Lager

Fler lager tar fram upphöjningar i motivet och skapar djup i bilden:

Struktur och form

Testa olika sorters kartong och former:

Klipp och riv

Använd olika färger

Fler elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll

Två- och tredimensionellt arbete.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy