Årskurs 7-9

Engelska

Analyse a quote – Nothing is impossible

Syfte

Reflektera över inställningens betydelse genom ett citat av Audrey Hepburn och ett TED Talk om vad som är möjligt och omöjligt.

Läraren reflekterar

Sparsh Shah vill visa människor hur de kan överskrida svårigheter som finns i livet – ”impossible” kan förvandlas till ”I´m possible”. Sparsh är en 13-årig född med sköra ben, men en stark vilja. Han strävar efter att inspirera och vill sjunga inför en miljard människor en dag. Sparsh är mångbegåvad. Han uppträder bland annat på samhällsevenemang och i tv-program.

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Metod

Jag berättar kort om Audrey Hepburn och eleverna skriver i cirka tre minuter om varje fråga till citatet nedan. Tid till förfogande avgör hur många frågor som används. Läraren eller eleverna kan välja vilka frågor som är mest relevanta:

 1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning!
 2. How can people use this quote in their life? In what way?
 3. Give a “real life” example of what this quote is about.
 4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
 5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Sparsh Shah:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper. Frågor att använda som stöd i skrivandet nedan.

Sparsh explained a few steps that he has used to convert IMPOSSIBLE to I’M POSSIBLE. Write about what he means with:

 • Find your Passion
 • Never hold yourself back
 • Help Others
 • Dream Big

You can also write about: How can you use these tips in your life?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy