Årskurs 4-6

Bild

Vad är Skriet rädd för?

Syfte

Att lära sig mer om konstverket Skriet, Edward Munch och därefter göra en parafras på Skriet.

Läraren reflekterar

En del av uppgiften är att förstå vad en parafras är. Man gör om konstverket på sitt eget sätt, inte exakt som förebilden (då är det plagiat eller förfalskning), i syfte att förenkla, förtydliga eller vidareutveckla. Det är viktigt att man tydligt kan se vilken originalbild som man gjort en parafras på. Eleverna kan använda mallen som den är eller använda den som förebild när de skapar sitt verk.

Metod

Material och tidsåtgång: En utskriven Skriet utan bakgrund (mall – medföljer som PDF nedan), blyertspenna, sudd, färg- och/eller tuschpennor. Tidsåtgång: 2 lektioner om 50 minuter.

STEG 1: Läs tillsammans vad Munch skrev om upplevelsen i Skriet:

Jag gick längs vägen med två vänner – solen gick ner – Jag fick en flyktig känsla av vemod – himlen blev plötsligt blodröd – Jag stannade till, lutade mig dödstrött mot räcket – såg ut över de flammande molnen som blod och svärd över den blåsvarta fjorden och staden – Mina vänner gick vidare – jag stod där skälvande av ångest – och kände ett stort oändligt skrik genom naturen. 

Presentera verket Skriet av Edvard Munch. Han gjorde flera målningar med samma och liknande motiv. Här finns texten ovan och fakta om verket

STEG 2: Eleverna ska måla Skriet med en helt egen bakgrund. Bilden blir alltså en parafras, en slags härmning av konstverket. Eleverna funderar och skissar på vad det är som deras person är så förfärad över.

STEG 3: Eleverna får mallen och ritar nu den tänkta bakgrunden. En del elever valde att rita direkt på mallen och några valde att använda den som förebild när de gjorde helt egna. Bilden ska ritas och färgläggas noggrant så att spår av eventuell mall försvinner. Bilden bör vara genomarbetad, så att betraktaren ser den som en ”riktig” Skriet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Flera delar berörs, bland annat: Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy