Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Du har tappat ditt ord – Nils Ferlin

Syfte

Bli bekant med Nils Ferlin och hans dikter, för att att sedan skapa egna uttryck med inspiration av diktaren.

Läraren reflekterar

Det är något magiskt med talet tre. Allt låter bra, snyggt eller sant om man säger det tre gånger. Eleverna testade att använda tretalet med Ferlins ord och de lyckades väldigt bra.

Metod

STEG 1: Först berättade jag om Nils Ferlin. Det finns flera texter om honom, bland annat i Släkthistoria, Visit Värmland och Litteraturbanken.

STEG 2: Sen läste vi Du har tappat ditt ord ur Barfotabarn. Eleverna fick var sitt exemplar på ett A4-papper. Eleverna funderade enskilt på vad dikten handlar om. Vilka ord är viktiga? Vad är ett barfotabarn? Vilken känsla får du av dikten? Eleverna samtalade med varandra om tolkningarna och tankar lyftes i helklass.

STEG 3: Jag berättade om tretalet. Det går att använda tretalet på flera olika sätt:

 • upprepa samma sak tre gånger,
 • att skriva tre rader,
 • dela in sin text i tre stycken
 • eller ha en följd av tre ord: Tro, hopp och kärlek eller Blod, svett och tårar eller Störst, bäst och vackrast.

Eleverna testade, muntligt i par, att skapa olika uttryck med tretalet.

STEG 4: Eleverna skapade kylskåpspoesi med dikten av Nils Ferlin och tretalet som metod. De klippte och klistrade.

Instruktionerna till eleverna var:

 • Klipp sönder din dikt i enstaka ord eller meningar.
 • Bygg en ny dikt av orden – tänk på tretalet.
  Flytta runt. Gör om. Läs och smaka på orden och texten.
 • Klistra fast orden på ett färgat papper.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy