Årskurs 1-3

Matematik

Multiplikationskryss

Syfte

Bli förtrogen med produkterna i multiplikation, samt se beröringspunkter mellan gångertabellerna.

Läraren reflekterar

Det här är lite klurigt, men eleverna tycker att det är ganska roligt att upptäcka sambanden mellan tabellerna. De kan även testa på att göra egna kryss som kompisarna sedan får lösa!

Metod

Visa först hur kryssen fungerar. Det gäller att lista ut vilka två tabellers produkter som ska stå våg- och lodrätt. Svaret i mitten är gemensamt för tabellerna. Eleverna kan därefter hjälpas åt parvis att lösa några. Till sist tester de att göra kryssen på egen hand.

Det medföljer fem arbetsblad som PDF, men det är väldigt enkelt att skapa nya och egna. Allt du behöver är ett kryss och kunskap om multiplikationstabellerna!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll*

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy