Årskurs 1-3

SO

Ett resande gosedjur

Syfte

Skapa intresse för vår omvärld och interagera med andra människor om något gemensamt, ett gosedjur.

Läraren reflekterar om möjliga upplägg

Idén med en resande björn (eller ett annat gosedjur) är i sig inte helt ny. Den har har funnits i flera olika varianter. Vi har testat två sätt. Först fick björnen resa på egen hand. Vi satte bara ut den vid någon startpunkt och hoppades sedan på att den fick lifta med runt i världen och att man återkopplade till klassen via mail/brev. Det här läsåret ska Birgitta Björn resa mer målinriktat då vi själva tar hand om resandet. Exempelvis fick hon följa med mig till Bokmässan i Göteborg. Syftet var då att stimulera till ökande läsning och bokintresse genom att eleverna sedan via mina foton kunde följa med under bokmässan tills vi var hemma igen.

Metod

Klassen skriver en gemensamt text om gosedjuret, till exempel:

  • vad det heter,
  • var gosedjuret hör hemma, 
  • vad det vill göra (upptäcka världen),
  • vem gosedjuret vill träffa (elever och lärare),
  • samt hur händelser kan dokumenteras,
  • presenteras,
  • och kommuniceras (smartast med e-post).

Om gosedjuret vill ut utanför landets gränser bör en text på engelska komplettera den svenska. Informationen sätts fast på gosedjuret i ett plastficka. Viktigt att det finns möjlighet för de som finner gosedjuret att skriva dit sin e-post så att de får veta vad som händer, och möjligen har hänt, under resans gång.

Den klass som hittar gosedjuret gör något tillsammans med det. Detta dokumenteras med bild och text, för att sedan skickas till de som står på sändlistan. Detta för att klassen ska kunna följa björnens resa genom många mail /brev. Klassen får till sist i uppdrag att placera gosedjuret någonstans som tar det vidare på sin resa.

För de som följer resan kan läraren välja att gå vidare på olika sätt, till exempel med högläsning och/eller låta eleverna läsa. Vidare kan eleverna återberätta, sammanfatta och rita om gosedjurets äventyr eller lära sig mer om platsen dit gosedjuret har kommit.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Centralt innehåll*

Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy