Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Rappakalja i helklass

Syfte

Leka med ord, lära sig nya ord och skriva (påhittade) förklaringar.

Läraren reflekterar

Den här aktiviteten funkar bra som uppstart eller avslutning, till exempel om det är 15 minuter kvar av en lektion och du inte vet vad du ska göra. Den kan också göras mer omfattande och längre, exempelvis inför lov (istället för julpyssel).

Metod – Så här spelar man Rappakalja med en hel klass

Förberedelser: Välj ut ett antal ord och skriv dess betydelse på små lappar (ett ord och förklaring/lapp). Dela in klassen i mindre grupper. 3-4 elever i varje grupp brukar vara lagom. Samtidigt kan det lätt bli rörigt om grupperna (och därmed förklaringarna) blir för många. Då får man fylla på varje grupp med elever. 5-6 grupper kan man hantera hyfsat – fler brukar bli rörigt!

Jag brukar ge eleverna några tips inför spelet: Vara noggrann med språket – Det hörs direkt om stilnivån avviker för mycket (undvik talspråk). Skriv inte för långa förklaringar – Ibland räcker det med en synonym.

Spela: Jag skriver det ”krångliga” ordet på tavlan. Varje grupp skriver nu en förklaring på likadan lapp som jag har skrivit på. De får maximalt en minut på sig! Lapparna samlas in, blandas och läses upp. Därefter får grupperna, i tur och ordning, välja vilken förklaring som de tror är den riktiga.

Poängsystem: Om laget gissar på rätt ord = 2 poäng. Om andra lag röstar på ett annats lags förklaring får det förklarande laget 1 p/röst. Eleverna har oftast väldigt bra koll på hur många som röstade på just deras förklaring så de hjälper till vid poängsättning!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy