Årskurs 7-9

Engelska

Superpowers: Bell ringers

Syfte

Samtala om superkrafter. Inspirera och uppmuntra till dialog.

Läraren reflekterar

Detta kan ingå i ett större arbete om superhjältar Superheroes and superpowers, men fungerar lika bra som fristående uppstart för att få igång elevernas snack. Det är roligt om eleverna får möta så många elever som möjligt i klassen för att få möjlighet att uttrycka sina tankar flera gånger och ta del av andras. När eleverna har samtalat några gånger om samma sak blir de ofta säkrare och lägger dessutom till fler saker.

Metod

När eleverna kommer in efter rast projicerar jag ett samtalskort. Eleverna får skriva och tänka en stund om frågan först. Därefter samtalar de med varandra i par och mindre grupper. Så här ser underlaget ut:

Klicka här för att kopiera och redigera presentationen

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy