Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Last night in Arboga

Syfte

Tillsammans samla en positiv bild av staden vi bor i.  Dessutom är det lite spännande att få reda på vad som händer i stan en vardagkväll!

Läraren reflekterar

Förut gjorde vi detta i samband med ett större arbete om medier. Då kopplade jag den till Donald Trumps bild av Sveriges integrationspolitik (2017). Det går förstås alldeles utmärkt att använda klippet med Trump för att belysa hur lösryckta uttalanden kan få väldigt stor spridning, och därmed påverkan. Man kan också fundera på om och i så fall hur synen på hans uttalande har förändrats och vad det beror på. På sistone har jag dock valt att göra uppgiften som ett litet fristående projekt om 1-2 lektioner istället. Eleverna tycker om den.

Metod

Jag förklarade bakgrunden och uppkomsten till boken Last night in Sweden, visade bilder och läste några texter ur boken. Därefter fick eleverna uppgiften i två steg. Den första gjordes som en läxa och den andra under en lektion (skriva till fotot). En del valde att kombinera foto och text i ett bildredigeringsprogram, några använde presentationsprogram, medan de flesta valde att infoga bilden i ett ordbehandlingsprogram tillsammans med bilden.

Instruktioner till eleverna – Uppgiften

STEG 1: Du ska dokumentera något i Arboga med ett fotografi*. Det kan vara en plats eller något som sker – en ögonblicksskildring av Last night in Arboga. Du väljer något som är betydelsefullt. Du skildrar ögonblicket i en positiv anda.

*Du väljer själv om du vill vara med på fotot eller inte. Om andra personer förekommer på bilden måste du be om tillåtelse.

STEG 2: Skriv 250-350 ord om fotografiet. Tänk på att den som läser och ser bilden INTE har samma bakgrundskunskap som du. Du måste beskriva, förklara och berätta så att en oinvigd förstår exakt vad som sker på fotot och i vilket sammanhang det är taget. 

  • Du skriver i presens (nutid: säger, tänker, åker) och i tredje person (om dig själv eller någon annan: Fredrik Sandström blickar ut över sin trädgård och hämtar … )
  • Inled texten med en tids- och positionsmarkering: Onsdagskväll klockan 19.00 på Brattberget. Sedan följer din text.
  • Infoga gärna inre monolog (tankar) eller citat (repliker). Dessa markeras med citationstecken (”).

Publicera i en enkel produktion

Eleverna visste om att vi skulle samla texterna i ett häfte som kopierades och delgavs alla elever i klassen. Om eleverna vet om detta före uppgiften genomförs kan de välja vad de vill skildra med detta i åtanke. Några elever gjorde därför två bilder av Arboga – en som publicerades i häftet och en som bara jag fick ta del av.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* Svenska, årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy