Årskurs 4-6

Bild

Reliefbilder av återvunnen kartong

Syfte

Eleverna utgår från foton och bilder i tidningar och planerar sedan hur de kan skapa en bild av kartong. Eleverna lär sig bygga upp en bild med bakgrund, mellangrund och förgrund. De lär sig fokusera på vissa detaljer i bilden, välja vilka som ska vara med i förgrunden och vilka som passar bättre som bakgrund.

Läraren reflekterar

Elevernas respons har varit enbart positiv. I början tycker de att det är svårt att planera bilden i olika lager (bakgrund, mellangrund, förgrund). Jag har bilder i salen som de kan använda som förebilder och inspiration. Ganska snabbt kommer eleverna på att det är väldigt svårt att klippa i kartong som är för tjock. Då kan det vara bättre att klippa ut delen i tunnare kartong och sedan limma fast den på bilden med en liten distans bakom, så att effekten blir att den delen står ut en bit och därmed ser tjockare ut än vad den är.

Metod

Vi har inget bestämt tema för den här bilduppgiften, mer än att vi arbetar med förgrund/mellangrund/bakgrund i en bild. Eleverna tar med egen kartong hemifrån med olika struktur och tjocklek. Jag har också samlat på mig en hel del material. Eleverna väljer en bild som de ska försöka återskapa som relief av kartong i flera lager. Jag visar även några bilder av olika färdiga kartongreliefer som inspiration.

Bilder av arbetsprocessen

Eleverna får en kartongskiva som är ca 20*30 cm av mig. Denna ska de inte klippa i. De skissar bilden på kartongen och bestämmer vilka detaljer som ska finnas i de olika lagren av bilden. Bakgrunden målas direkt på den kartong de fick av mig. Sen klipper de ut alla detaljerna och målar dem i de färger de vill ha. Därefter monteras bilden med hjälp av smältlim. Slutligen målas eventuellt ytterligare detaljer och förbättringar.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy