Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Muntlig övning – beskriva bilden

Syfte

Eleverna tränar på att uttrycka sig spontant.

Läraren reflekterar

Uppgiften flyttar fokus från eleven till bilden (och beskrivningen). Eleverna pratar! De tränar på att omformulera sig och hitta kreativa språkliga lösningar.

Metod

  • Projicera en bild på vita duken. Om projektor saknas i klassrummet kan eleven välja en bild ur en tidning eller dator.
  • En elev (i paret eller gruppen) ser bilden, övriga är vända med ryggen mot bilden.
  • Eleven ska beskriva bilden så noggrant som möjligt. Miljö, personer, tidpunkt, sammanhang.
  • Efter ca två minuter får lyssnaren titta på bilden.
  • Syftet är att lyssnaren ska få ”inre bilder” och därefter jämföra med den riktiga bilden.
  • Byt talare och bild!

Alternativ uppgift

Lyssnaren ritar en enkel skiss av bilden som förklaras. När talaren är klar jämförs bilderna. Prata om likheter och skillnader. På engelska såklart!

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Kunskapskrav 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy