Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Fyra i rad och addition

Syfte

Träna på addition i talområdet 1-12.

Läraren reflekterar

Spel är roligt! I detta spel är det inte bara turen som spelar in, ett visst strategiskt tänkande finns också med.

Metod

Introducera spelet först genom att spela ”fyra i rad”. Visa på tavlan hur det fungerar. Eleverna kan därefter spela parvis (med kryss och cirklar) på rutigt papper. Sedan kan eleverna börja spela med tärningar. Spelplan finns som PDF längst ned.

Sara Sundqvist

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy