Annons:

Årskurs 7-9

Religion

Föregående tips Nästa tips

Får inte sova över – film och samtal om unga och kärlek

Syfte

Eleverna får tänka och samtala om händelser och värderingar som handlar om deras vardag.

Läraren reflekterar

Eleverna hjälper varandra att hitta argument. Förståelsen ökar, både för kompisars olika situationer och hur det är att vara förälder. Förhoppningsvis leder det till konstruktiva samtal. Tims föräldrar låter honom inte sova över hos hans tjej Elin. Han vågar inte berätta det för Elin. Eleverna tycker att det är kul att fundera och resonera kring andras dilemman. Detta dilemma är dessutom väldigt elevnära!

Metod

Dela in arbetet i två pass. Första passet ser eleverna filmen och diskuterar frågorna (gärna i mindre grupper eller parvis). Tänk på att varva reception (tänka), perception (ta in) och produktion. Ta en fråga i taget och låt eleverna samtala, tänka och skriva i olika ordning.

I andra passet delas klassen in i grupper och tilldelas uppgifter enligt nedan. Grupperna får ca 45 minuter på sig att slutföra uppgiften. Därefter redovisar varje grupp sina arbeten och läraren lyfter frågeställningar i hela gruppen. Hitta filmen på svtplay, välj 15-serien och filmen Får inte sova över eller här.

Diskussionsfrågor Redogöra

 •  Sammanfatta handlingen kortfattat.
 • I vilken miljö utspelar sig handlingen?

Analysera

 • Analysera killen (framförallt inuti: hur han är, tänker, känner, mår, agerar osv).
 • Varför ljuger han för sin flickvän?
 • Gör han rätt eller fel? Vad kan det få för konsekvenser?
 • Analysera föräldrarna. Hur är de? Vad tycker du om deras regler?

Reflektera

 • Vilka regler har du hemma? Vad tycker du om dem?
 • Får du inte göra något som “alla andra får”
 • Får du göra något som ingen annan får?

Att jobba vidare

Varje grupp skriver en kort fortsättning (ca en sida) på filmen, men med olika slut:

 • Killen berättar sanningen för tjejen och hon gör slut.
 • Killen berättar sanningen för tjejen och hon är förstående. De fortsätter ihop!
 • Klllen ifrågasätter sina föräldrar och de vägrar ge med sig. Killen gör slut med tjejen!
 • Killen ifrågasätter sina föräldrar och de vägrar ge med sig. Killen flyr hemifrån och trotsar dem!
 • Killen ifrågasätter sina föräldrar och de ger med sig. Killen får sova över!

Bilda tvärgrupper där alla läser upp de alternativa fortsättningarna. Gruppen försöker enas om det mest troliga scenariet. Läraren lyfter gruppens tankar i helklass.

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll 

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Kunskapskrav 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer

  Annons:
  Annons:
  Annons: