Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

En intervju – med strukturerade förberedelser

Syfte

Att lyckas med en intervju kräver mer jobb innan än under själva tillfället. Eleverna får träna på en metod som ger förutsättningar för en strukturerad intervju.

Läraren reflekterar

Att lägga ned lika mycket tid innan en uppgift som under och efter är en bra metod. Framförallt i testintervjun kommer det fram vilka frågor som fungerar och inte.

Allmänt om intervju

Genomtänkta frågor och en bra struktur leder oftast till ett bättre resultat än om frågorna är många och spretiga. Lika viktigt är själva tillfället. Ett trevligt bemötande, tydlighet, en bra intervjuplats och rätt tillfälle är viktiga faktorer som också avgör utgången.

Genomgång och arbetsuppgifter innan intervjun

 • Eleven funderar på vad denne vill veta om personen.
 • Gör research. Vad har personen gjort tidigare? Yrken? Fritid? Ta reda på allt du kan om personen!
 • Med hjälp av elevens tankar och research kategoriseras materialet i ämnen (högst tio).
 • Eleven skriver frågor till varje ämne (undvik ja- och nejfrågor). Frågorna kan vara ”stora” och allmängiltiga som personen behöver lång tid att svara på.
 • För att hjälpa personen gäller det att vara lyhörd och fylla på med följdfrågor. Förbered några följdfrågor till varje huvudfråga.
 • Inled med lätta frågor (som inte är känsliga). De eventuellt svåra frågorna ställs när personen känner förtroende.
 • Låt eleverna göra en testintervju. Justera de frågor som kändes konstiga. Fyll på med nya!

Genomförande

 • Se till att personen förstår vilket sammanhang han/hon blir intervjuad.
 • Ta det lugnt, ge personen tid att svara på sina frågor. Var lyhörd!
 • Anteckna svaren (stödord).
 • Tacka personen för sitt deltagande!

Efterarbete

En löpande text skrivs och publiceras, t ex i en skoltidning eller hemsida.

Exempel

Eleven ska undersöka hur en släkting upplevt sin skolgång. Tankarna struktureras upp i ämnen: lektioner, raster, lekar, kompisar, maten, pojk/flickvänner….

Huvudfrågor (1) skrivs till ämnena och följdfrågor till varje ämne (2-3):

 1. Vad tyckte du om undervisningen?
 2. Hur var din favoritlärare? Vad var det värsta någon lärare gjorde? Hur minns du dina övriga lärare? Hur var lärarna klädda? Hur tilltalade lärarna dig och dina kompisar? (lärare)
 3. Vilket ämne var roligast och varför? Vilket ämne var tråkigast? Hur mycket undervisning hade du? Vad lärde du dig i de olika ämnena? (ämnen)

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Kunskapsmål 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy