Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bilden av mig och andra

Syfte

Att eleverna ska fundera på hur de uppfattar andra baserat på bilder, inlägg och likes. Likaså hur de tror att andra människor uppfattar dem själva baserat på vilka bilder som delas.

Läraren reflekterar

Att använda sociala medier för att visa foton på exempelvis vad man gör och platser man besöker. Det kan vara foton på sig själv, familj, husdjur och vänner. Det finns vuxna och unga som väljer att inte ha till exempel Instagram eller Facebook. Prata om varför man kanske väljer att inte visa sig eller sitt liv i sociala medier och förmedla att det inte finns några rätt eller fel. Om frågan att man kan ha en skyddad identitet inte kommer upp är det bra att nämna den. Kan bero på att någon av föräldrarna har ett yrke som innebär att man inte vill vara offentlig med sitt privatliv (åklagare eller polis).

Metod och frågor att fundera på

Använd några kända personers Instagram och låt eleverna fundera på vilka personerna är, vad de gillar att göra, var de bor, jobbar och tillbringar sin fritid och så vidare. Om du vill kan du visa ditt eget flöde och låta eleverna skapa en bild av dig baserat på dina bilder. Se filmerna nedan och välj de delar (eller hela) som passar din grupp och ditt syfte:

Samtala om filmen. Lyft elevernas frågor och tankar. Hur påverkas vi av andras flöden?

En film till om identitet på Internet:

Samtala om filmen. Lyft elevernas frågor och tankar. Vad är status? Och varför bryr vi oss så mycket om det?

Slutligen – Att fundera på:

  • Hur framställer tjejer och killar sig i sociala medier?
  • Finns det likheter, vilka? Olikheter, vilka?
  • Vad ”gillar” jag? Vilka bilder uppmärksammar jag i sociala medier? Varför just dessa?
  • Hur tror jag att andra uppfattar mig (baserat på de bilder jag delar)?
  • Hur vill jag att de som följer mig på Instagram, bloggen, YouTube ska uppfatta mig?
  • Har det någon betydelse för hur andra som inte känner mig kommer att uppfatta mig?
  • Bilder som jag lägger ut idag – hur kommer jag att tänka kring dem om 10 år. Vad kommer andra att tänka?

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 1-3, svenska)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy