Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att sno en lek ur boken Fjädrar

Syfte

Att gestalta ett ord genom en ordlek stimulerar skrivandet.

Läraren reflekterar

Just nu läser jag Fjädrar av Jacqueline Woodson med en klass. På nästan varje sida skulle man kunna stanna och beröra antingen innehåll eller något språkligt. Jag gillar den! På sidan 50 leker syskonen Frannie och Sean en ordlek som vi testar. På så vis skapar vi en koppling mellan bokens karaktärer och verkligheten.

Lek en lek ur boken - Fjädrar - Att gestalta ett ord

Metod

Anvisningen står i princip i texten som jag läser högt. Det blir till liten skrivaktivitet i inledningen av en lektion. Den tar ca 6 minuter (två minuters skrivtid per ord nedan).

KONSTEN ATT BESKRIVA – SEANS ORDLEK

Beskriv ett ord så att någon kan känna ordet inombords och höra det. Du ska beskriva ordet utan att nämna det. Använd även andra sinnen (t ex se och lukta). Skriv 3-5 meningar om varje ord.

A) STRESS
B) UNDERJORDEN
C) MÖRKER

ELEVEXEMPEL

Svetten börjar komma överallt. Det känns som att man inte kommer hinna. Man blir orolig i magen och måste skynda fram med snabba steg. (A)

Det är fullt med jord. Maskarna trivs här. Det är fuktigt och obehagligt att känna på. Jag ser massor med hål som maskarna gjort. Jag hör inget mer än småkryp som kryper förbi. (B)

Det är svårt att se i och vissa är rädda för det, särskilt små barn. Man vet inte vad som finns i det. (C)

VILKA ORD SKA JAG VÄLJA?

Det går ju att välja ord ur texten som man vill beröra, antingen för att orden i sig är intressanta eller för att de på något sätt är centrala för handlingen. Denna gång använde jag tre ord som jag ska använda i en kommande skrivuppgift (om en gruvarbetare).

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsvillkor.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy