Annons:

Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

All rätt i världen – Programserie i tolv delar från UR om mänskliga rättigheter

Syfte

Att se filmerna och diskutera frågor om mänskliga rättigheter aktiverar elevernas tankar. Eleverna får sätta ord på sina uppfattningar och värderingar, samtidigt som de får höra andras.

Läraren reflekterar

Kvalitativa filmer och genomtänkta frågor i ett paket. Fungerar kanonbra, framförallt de generella frågeställningarna. Kom ihåg att lyfta även dessa i helklass.

Metod

Programmen är ca fem minuter långa och till varje program hör en handfull frågor. Det lämpar sig väl att genomföra samtalen och diskussionerna parvis eller i mindre grupper.

Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion. En sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna diskutera en fråga i taget.
 • Lyft några tankar i helklass.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Generella frågor till programmen

 • Vilka nya tankar har du fått?
 • Har du ändrat uppfattning om något?
 • Har du eller någon du känner varit med om något liknande?
 • Hur skulle du har gjort?
 • Vad hade hänt om eller vad händer om?

Länk till programserien finns här. Webbadressen är http://www.ur.se/Produkter/144922-All-ratt-i-varlden. Direktlänk till lärarhandledning och diskussionsfrågor finns här (PDF-fil).

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll 

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Kunskapskrav 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons:
  Annons:
  Annons: