Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Dubbelt upp

Syfte

Träna på och befästa dubbelt inom talområdet 1-12. Spelplan (kopieringsunderlag) medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Spel är roligt! Här kombineras färdighetsträning, repetition, funktion och strategi. En bra mix!

Metod – Förberedelser och spelets regler

Dela in eleverna i par. Eleverna har var sin färgpenna (olika färger såklart).
En tärning per par. Eleverna turas om att slå.
Eleven dubblar sitt slag (1=2, 2=4 osv). Eleven markerar sitt ”svar” i valfri ruta. Om det inte finns några ”svar” kvar går turen över.
Den som markerar fem rutor i rad (lodrät, vågrät eller diagonalt) vinner!

Ett tärningsspel för lågstadiet - Årskurs 1-3 tränar på dubbelt inom talområdet 1-12

LGR 11 Förmåga

Välj och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy