Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Fem i rad – 1 till 20

Syfte

Lära sig addition och subtraktion i talområdet 1-20. Spelprotokoll kan man enkelt göra själv eller använda bifogad PDF (längst ned).

Läraren reflekterar

Spel är roligt! Dessutom får eleverna under spelets gång se talkamrater upprepade gånger och testa både addition och subtraktion för att försöka vinna!

Metod och spelets regler

Eleverna spelar parvis eller i mindre grupper om 3-4 elever och turas om att slå.

Till spelet behövs två st tärningar 0-9.
Nollan kan vara både 0 och 10.
Varje elev har sin talrad och sätter kryss på den.
Eleven får använda både addition och subtraktion. Exempel när eleven står 0 och 4:
0+4=4, 10+4=14, 4-0=4, 10-4=6.

Den som får fem kryss i rad vinner!

Fem i rad Ett tärningsspel i skolan för matematik i årskurs 1-3 för lågstadiet

Alternativa spel

  • Spela tills en spelare har kryssat i alla sina rutor.
  • Spela en bestämd tid där varje spelomgång är X antal minuter. Den som har kryssat i flest rutor vinner!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy