Årskurs 1-3

Matematik

Dubbelt upp

Syfte

Träna på och befästa dubbelt inom talområdet 1-12. Spelplan (kopieringsunderlag) medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Spel är roligt! Här kombineras färdighetsträning, repetition, funktion och strategi. En bra mix!

Metod – Förberedelser och spelets regler

Dela in eleverna i par. Eleverna har var sin färgpenna (olika färger såklart).
En tärning per par. Eleverna turas om att slå.
Eleven dubblar sitt slag (1=2, 2=4 osv). Eleven markerar sitt ”svar” i valfri ruta. Om det inte finns några ”svar” kvar går turen över.
Den som markerar fem rutor i rad (lodrät, vågrät eller diagonalt) vinner!

Ett tärningsspel för lågstadiet - Årskurs 1-3 tränar på dubbelt inom talområdet 1-12

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy