Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Alla i rad

Syfte

Automatisera additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-12 resp 0-18.

Läraren reflekterar

Spel är roligt. Eleverna blir engagerade och förstår indirekt nyttan av att kunna vissa saker utantill.

Spelets regler

Jag använder genomskinliga markörer 2*2 cm, men det går såklart lika bra att använda färgpennor. Varje elev har en unik färg när de antingen lägger eller markerar sin ”lodräta” väg mot målet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy