Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Addition och subtraktion 0-18

Syfte

Lära sig och automatisera addition och subtraktion i talområdet 0-18.

Läraren reflekterar

Spelet nedan utgår ifrån två tärningar i talområdet 0-9. Det går såklart lika bra att spela med andra tärningar och anpassa tallinjens möjligheter inom valt talområde.

Metod – Spelets regler

Förberedelser: Varje elev ska ha en egen tallinje och en penna att markera med. Kopiera bifogad PDF (finns längst ned på sidan) och klipp ut en remsa/spelare.

Spelets gång: Elev 1 slår de två tärningarna. Tärningarnas värden adderas eller subtraheras och summan eller differensen kryssas över på elevens tallinje. Därefter är det den andra spelarens tur.
Exempel: Eleven slår en ”sjua” och en ”sexa”. Eleven kan välja att kryssa över tretton (7+6=13) eller ett (7-6=1) på tallinjen.

Spelalternativ 1: Spela tills någon spelare fått fem rutor i rad överkryssade.

Spelalterantiv 2: Spela tills en spelares alla tal är överkryssade.

Spelalternativ 3: Spela en bestämd tid, till exempel fem minuter, och summera därefter alla tal som inte är överkryssade. Den spelare som får lägst summa vinner spelet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy