Spela in muntliga uppgifter

Ofta avslutas arbetsområden med någon form av skriftlig elevproduktion. För eleverna kan det stundtals bli en uppsjö av små och stora arbeten som ska levereras inom en snäv tidsram. En del elever upplever press och stress och får ännu svårare att slutföra uppgifterna. Under sådana förhållanden tror jag knappast att inlärningen blir särskilt effektiv.

Att varva skriftliga uppgifter med muntliga är ett bra sätt att minska pressen. I samtal parvis, mindre grupper och i helklass får eleverna ta del av varandras tankar, sätta ord på sina egna och förhoppningsvis utveckla nya tankar. Både elever och lärare kan lära av varandra.

Att bedöma kvaliteten i en avslutande muntlig uppgift, till exempel i en laborationsrapport, bild-, bok- eller filmanalys, ställer stora krav. Att lyssna på alla elever fordrar tid och ibland är det svårt att göra en rättvis bedömning i realtid.

Att spela in elevernas samtal är ett enkelt sätt att låta eleverna ta ut svängarna. Dels slipper de pressen att formulera sig ”exakt” och de behöver inte bli låsta av att någon lyssnar på dem. Med hjälp av en app eller en inspelningsfunktion i datorn kan eleverna spela in samtalet och därefter dela samtalet via ett moln eller filöverföring. Alla elever genomför analysen samtidigt (sparar tid), efter lektionen är uppgiften gjord (ingen skrivuppgift som tynger eleverna) och jag kan i lugn och ro göra en bedömning vad eleverna behöver för att utvecklas vidare. Win, win, win!

Hur gör du?

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy