Skribenter

Fredrik Sandström

Jag ansvarar för Lektionsbanken och är lärare på Gäddgårdsskolan i Arboga. Just nu undervisar jag i svenska i år 7–9, innan dess var jag i flera år klasslärare på låg- och mellanstadiet. Jag är en hängiven fantast av pedagogiska metoder, kollegialt lärande och praktiska IT-lösningar som fungerar i praktiken. Lektionen är helig!

Martina Lundström

Jag ansvarar för Lektionsbankens uppbyggnad av förskolans material. Jag är utbildad förskollärare och pedagogista med mångårig erfarenhet av arbetet i förskolan. De senaste åren har jag även undervisat förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Idag arbetar jag som pedagogista i Piteå kommun, men har även andra uppdrag, till exempel Lektionsbanken.

Foto: Camilla Melin

Katja Hvenmark-Nilsson

Jag gästbloggade på Lektionsbanken under hösten och vintern. Mina inlägg finns i gästbloggen. I intervjun En bok, en författare berättar jag om min bok ”Balanskonster för nya lärare”.
Twitterprofil: @KatjaHvenmark
Facebooksida: Katja Hvenmark-Nilsson lärarinspiratör