Årskurs 7-9

Hem- och konsumentkunskap

Föregående tips Nästa tips

Medvetna val för en hållbar utveckling

Syfte

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv.

Läraren reflekterar

En klurig uppgift som ”tvingar” eleverna att fundera över ställningstagande i vardagen och i stort. Nyttigt!

Metod

Eleverna läser litteratur om ämnet och svarar på frågorna nedan. Tips på hemsidor: Konsumentverket, www.sopskolan.se, www.sopor.nu.

Uppgifter

Eleverna ska försöka göra medvetna val som bidrar till en hållbar utveckling.

  1. Hur kan vi påverka miljön på ett positivt sätt? Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling av miljön? Lokalt, nationellt och internationellt?
  2. Möjligheter och problem?
  3. Sortera dessa ”sopor” till rätt ställe och förklara varför vi måste återvinna eller återanvända dem: En tom ketchupflaska, en konservburk, ett par gamla jeans, tidningar. Välj fler produkter/sopor.
  4. Vad kan du göra för att minska på sopberget? Lyft fram dina egna tankar och reflektioner.
  5. Vilken typ av varor är det lättast/svårast för dig att minska konsumtionen av? Varför?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att värdera val och handling.

Centralt innehåll

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier

Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.
Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy