Årskurs 7-9

Hem- och konsumentkunskap

Medvetna val för en hållbar utveckling

Syfte

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv.

Läraren reflekterar

En klurig uppgift som ”tvingar” eleverna att fundera över ställningstagande i vardagen och i stort. Nyttigt!

Metod

Eleverna läser litteratur om ämnet och svarar på frågorna nedan. Tips på hemsidor: Konsumentverket, www.sopskolan.se, www.sopor.nu.

Uppgifter

Eleverna ska försöka göra medvetna val som bidrar till en hållbar utveckling.

  1. Hur kan vi påverka miljön på ett positivt sätt? Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling av miljön? Lokalt, nationellt och internationellt?
  2. Möjligheter och problem?
  3. Sortera dessa ”sopor” till rätt ställe och förklara varför vi måste återvinna eller återanvända dem: En tom ketchupflaska, en konservburk, ett par gamla jeans, tidningar. Välj fler produkter/sopor.
  4. Vad kan du göra för att minska på sopberget? Lyft fram dina egna tankar och reflektioner.
  5. Vilken typ av varor är det lättast/svårast för dig att minska konsumtionen av? Varför?

Lgr 11 Förmåga

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Kunskapskrav

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy