Årskurs 7-9

Hem- och konsumentkunskap

Föregående tips Nästa tips

Planera och tillaga en måltid – bjud Zlatan på middag

Syfte

Eleverna ska tillaga och anpassa en måltid för en utvald person.

Läraren reflekterar

Eftersom uppgiften ger eleverna friheten att bestämma vilken måltid de ska tillaga tycker de att det är en rolig uppgift. Eleverna blir delaktiga i undervisningen. Uppgiften gör eleverna motiverade och engagerade och de har lärt sig näringsläran på ett roligt sätt!

Arbetsuppgift 1: Planera mat för ett individuellt behov 

Eleverna ska planera en måltid till en speciellt utvald person enligt tallriksmodellen. Det är både kända och okända personer, som till exempel fotbollsspelaren Zlatan eller kontoristen Mia. Det kan vara en person som idrottar mycket eller en väldigt stillasittande person. Läraren tilldelar varje elev en person.

Eleverna redovisar vilken mat de har valt samt vilka näringsämnen maten innehåller och vad den gör för nytta för kroppen. De får välja redovisningsform.

Eleverna ska motivera val utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Dvs varför personen behöver äta maten, samt hur kan man tänka ekonomiskt och miljömässigt när man väljer sina livsmedel.

Eleverna använder genomgångar, läromedel och/eller Internet som källa.

Uppgift 2: Värdera måltiden

Eleverna svarar på följande frågor. Svaren redovisas även i samband med matlagningen.

  1. Är måltiden bra och allsidigt sammansatt med tanke på näringsinnehåll? Vad innehåller måltiden för näringsämnen?
  2. Vad händer om personen i fråga väljer att bli vegetarian?
  3. Hur är måltiden tillagad med tanke på säsong och miljö?
  4. Kan måltiden göras billigare? Hur?
  5. Vad tyckte du om matens utseende, smak och konsistens samt måltidens sammansättning?
  6. Vad kan du/ni förbättra till nästa gång?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sammanhang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem.

Centralt innehåll

Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.

Betygskriterier 

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy