Planeringens kreativa fas

Detta läsår har jag många arbeten som ”rullar på” i klasserna. Självklart tillförs nya idéer som utvecklar arbetena, men de är testade och centrala delar är på plats. Det är ju bra…. men lite tråkigt! Nyligen förelog en kollega att våra åttor skulle läsa Fahrenheit 451 (Ray Bradbury). Hm, en lagom svår utmaning! Övergripande syftet bestämdes tillsammans med SO-läraren. Arbetsområdet skulle handla om de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och hur modern teknik kan påverka både individ och samhälle.

Nu började den kreativa processen när man inte riktigt vet vart ett arbete tar vägen. När det testas för första gången och det växer fram sakta, hand i hand med elevernas respons, tankar och åsikter. Jag har länge velat använda filmen The Fantastic Flying books och nu blev den ett perfekt intro till arbetet. Vad är en människa utan möjligheten att få berätta sin historia?

http://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE

Vi har varvat högläsning (eftersom inledningen är svår att komma igenom själv), enskild läsning och såklart regelbundna diskussioner om text och innehåll. Vi har sett filmklipp från dystopier som Divergent, Hunger games och V for Vendetta. Bildmaterial från Forum för levande historia – uppdrag demokrati – blev underlag bland annat för att belysa och diskutera vilken betydelse modern teknik hade under inledningen av den arabiska våren. Vi har tittat på filmklipp och jämfört med Bradburys värsta farhågor. Har de besannats?

Parallellt har SO-läraren jobbat med demokratier och hur Sverige styrs. Eleverna har läst, tänkt, diskuterat och skrivit om mänskliga rättigheter och hur modern teknik påverkar samhället. Källorna har varit många och varierande, liksom diskussionsfrågorna och de olika kopplingarna i tid och rum.

Den kreativa processen när ett nytt arbetsområde skapas är en av många saker som jag gillar med lärarjobbet. Filmklipp, artiklar, faktatexter, bilder, låtar och böcker kan tillsammans ge eleverna inspiration, förklara hur saker och ting hänger ihop med varandra, öka förståelsen för vad som händer i omvärlden och skapa insikt om hur eleverna själva förhåller sig till det.

Nästa år kommer området De mänskliga rättigheterna och modern teknik vara ett arbete som rullar på. Undrar just vilken bok min kollega föreslår härnäst och vilket arbetsområde som skapas då? Längtar nästan…

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy