Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ön – Ett skrivprojekt i fem kapitel

En lärarhandledning av Fredrik Sandström.

Syfte – Att skriva en längre berättelse

Att eleverna får träna på berättelsens olika delar och steg-för-steg bygga upp en trovärdig och läsvärd historia.

Planeringen Ön i korthet

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar (delarna finns i sin helhet som egna lektioner i listan till vänster). Hela projektet finns att ladda ned som PDF längst ned.

Tid till förfogande och metod

Jag brukar genomföra skrivprojektet Ön tre lektioner/vecka i fyra-fem veckor. Varje del är uppbyggd på samma sätt. Inledande gemensamma övningar inom området som gradvis övergår till mer parvisa och individuella övningar. Slutligen skriver eleven en egen text som senare ingår i den färdiga produkten. Se exempel nedan ur del 1 – att skriva spännande. Alla delar finns i listan till vänster eller som bifogad PDF.

Introduktion – Väcka intresse för skrivande

Förklara att ni under en period ska skriva en text som handlar om att bli strandsatt på en ö. Varje lektion kommer eleverna att skriva olika delar av en berättande text. Inled med att titta på något av filmklippen kraschen i Alive eller kraschen i Lost.

Ön del 1 – att skriva spännande

  • Knepet är att använda många verb, dvs det ska hända mycket. Använd filmklippen som inspiration. Eleverna försöker komma på så många ”händelseord” som möjligt (från klippen). Samla verben under de fem sinnena. Skriv upp dem på tavlan.
  • Skriv meningar till några av verben. Elevexempel: SYN: Jag tittar ut genom fönstret och ser hur den ena motorn brinner. HÖRSEL: Det smäller högt och bullrar konstant. LUKT: Det stinker bränd olja och en gasdoft sprider sig i kabinen. SMAK: Jag får en torr smak i munnen och biter mig i läppen. Jag känner smaken av mitt eget blod. KÄNSEL: Trycket ökar i kabinen. Jag trycks i fruktansvärda g-krafterna bakåt i mitt säte. Det gör ont i alla delar av kroppen. Syftet är att eleverna tänka på att använda många sinnen när de skriver: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Eleverna testar själva!
  • Ett annat knep är att läsaren måste lära känna karaktären och vara rädd för att denne ska skadas eller dö. Läsaren bör tycka om personen (se till att den gör något som upplevs positivt i inledningen). Låt eleverna fundera på vad personen kan göra. Skriv upp exempel på tavlan. Eleverna kan parvis skriva en kortare text om en påhittat person.
  • Jag-form (kommer närmare händelsen). Ändra texten ovan till jag-form.
  • Skriv verben i presens (nutid).

Ön del 1 Flygkraschen – förutsättningar

Du befinner dig mitt ovanför Stilla havet. Det är din tredje flight inom loppet av några veckor. Du är trött, men allt har varit lugnt och gått enligt planerna. Tills nu. Det blåser storm och regnet slår mot fönsterrutan och blixtrar lyser upp himlen. Besättningen springer runt, skriker saker till varandra och du inser att läget är allvarligt. Plötsligt blir himlen upplyst av blixten, åskan mullrar och du hör en fruktansvärd smäll. Innan du hinner tänka faller syrgasmasken ned. Planet har tappat sin bakre del och planet sjunker nu i rasande fart.

Arbetsuppgift

Nu får du fortsätta: Beskriv vad som händer från första skakningarna i planet ändå till sekunden innan kraschen. Du kan börja så här:

Jag nickar och ler mot flygvärdinnan som passerar. Bredvid mig sitter en gammal dam. Vi småpratar och jag får reda på att hon är rädd för att flyga. Jag försöker lugna henne. Jag förklarar att det är vanligt med dåligt väder på denna sträcka, men hon blir inte övertygad. Plötsligt skakar planet till.

Tillvägagångssätt

  • Skriva ca 10-15 minuter.
  • Läsa varandras (parvis)
  • Ge förslag på hur kompisen kan fortsätta eller peka på saker i texten som kan göras annorlunda.
  • Fortsätt skriv!

Projektinnehåll

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy