Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

ÖN del 3 – personbeskrivning

Syfte

Eleverna får lära sig en metod för att strukturera och bygga upp en berättelse (i fem delar). I tredje delen får träna på att beskriva och levandegöra en person.

Läraren reflekterar

Att levandegöra personer brukar vara lite knepigt. Lägg därför tid på de förberedande övningarna och gör fler om det behövs. Själva mötet med den konstiga figuren i huset kan delas in i korta scener (för att eleverna inte gå för fort fram och missa möjligheten att levandegöra personen), till exempel:
A) Första mötet.
B) Huvudpersonen kliver in i huset och observerar.
C) Figuren tittar misstänksamt när huvudpersonen slår sig ned vid köksbordet.
D) Trevande samtal där figuren uppträder hotfullt.
E) Huvudpersonen vill därifrån, men figuren insisterar att hen ska vara kvar.
F) Fråga om övernattning.
G) Gå till sängs.

Förberedande övningar – att gestalta

Personens egenskaper och sinnestillstånd ger eleverna möjlighet att gestalta och levandegöra personen. Eleverna jobbar i par och kommer på förslag. Skriv upp på tavlan.

 1. Tänk dig en argsint person. Skriv vad personen gör som visar ett den är argsint. Du får INTE nämna att personen är arg, ilsken, irriterad osv.
 2. Tänk dig en hjälpsam person. Skriv vad personen gör.
 3. Tänk dig en person som är lycklig. Skriv vad personen gör utan att berätta att personen är lycklig.
 4. Föreställ dig en person som är i chock. Vad gör den?

Metod och uppgifter

Berätta för eleverna att huvudpersonen kommer att möta en person i ett hus mitt i djungeln. Innan eleverna börjar skriva bör de fundera på:

 • hur personen ser ut (kön, ålder, längd, vikt, klädsel, speciella kännetecken),
 • vad som omger personen (familj, kompisar, yrke, bostad),
 • vilka egenskaper som kännetecknar personen? Både positiva och negativa!

Eleverna  kan göra en tankekarta eller rita en bild av personen och anteckna kännetecken och egenskaper.

ÖN del 3 Du är inte ensam – förutsättningar

På din jakt efter föda kommer du längre och längre in i djungel. När mörkret lägger sig inser du att det är för sent att vända om. Plötsligt ser du ett litet hus en bit bort. Det lyser i fönstret. Du tar dig modet att gå fram och knacka på. Dörren öppnas och framför dig står, ja, vem då?

Arbetsuppgift

Du ska skriva en text från det att du knackar på dörren fram till att du till sist får lägga dig och sova i personens hus. Låt mötet bli trevande, osäkert och lite läskigt.

Du kan börja så här:

Mörkret lägger sig och jag inser att jag måste tillbringa natten i djungeln. Jag ser mig omkring och ser till min förvåning ett litet hus några 100 meter framför mig. Jag samlar ihop mina saker och masar mig sakta fram mot dörren och knackar på. 

Tillvägagångssätt

 • Skriva ca 10-15 minuter.
 • Läsa varandras (parvis)
 • Ge förslag på hur kompisen kan fortsätta eller peka på saker i texten som kan göras annorlunda.
 • Fortsätt skriv!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy