Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

ÖN del 4 – dramaturgi

Syfte

Eleverna får träna på att skapa dramaturgi i en berättelse.

Läraren reflekterar

Många elever ”hastar” förbi det mest spännande avsnittet i sin berättelse. Ofta beror det på att när eleven närmar sig slutet av händelsekedjan orkar denne inte hålla samma nivå som tidigare. Därför är det lämpligt att dela upp skrivandet under tid. På samma sätt som hela berättelsen planeras bör även stegringen planeras i punktform innan eleverna börja skriva.

Genomgång inför ÖN del 4 – Konsten att stegra konflikten och höja pulsen

Förklara hur den klassiska dramaturgin är uppbyggd genom att punkta upp följande på tavlan:

  • Ett problem uppstår (till exempel att huvudpersonen utsätts för fara/hot)
  • Problemet växer
  • Möjliga utvägar testas
  • Point of no return – hur ska det gå?!

Använd många verb. Det ska hända mycket, både utanför och i kroppen hos huvudpersonerna. Personerna agerar, reagerar och tänker kring det som händer. Låt personerna bli påverkade, både i tanke och kropp av händelserna.

Inledande övning

En inledande skrivövning kan vara att låta eleverna beskriva en person som blir rädd eller upprörd. Eleverna skriver vad personen tänkergör och hur kroppen reagerar. Använd gärna en bild som utgångspunkt. Exempel på teman till bildspelet nedan: Ensam hemma, Vilse i skogen, Förbannad.

rädd flicka

Arbetsuppgift – förutsättningar och uppgiften

Du får tillbringa natten i huset hos den okända och märkliga personen. Du sover oroligt. På morgonen när du vaknar står personen med en kniv mot din strupe. Uppgiften är att skriva en text med start i ögonblicket när du vaknar. Tänk på att beskriva dina tankar, hur kroppen reagerar och vad du gör. Du lyckas komma undan, men faran är dock inte över. Personen följer efter dig. Försök att göra en stegring av händelser, t ex att personen kommer närmare och närmare, eller att det dyker upp andra personer som också jagar dig, eller att du fastnar i en fälla, eller du blir tillfångatagen och tvingas fly igen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy