Pedagogisk planering – för vem?

Lektionsbanken vill publicera lärares pedagogiska planeringar som andra lärare kan inspireras av. Gör det då! tänker ni. Ja, men är det så enkelt… egentligen?

En pedagogisk planering kan skrivas i olika syften och dessutom vända sig till flera olika mottagare, till exempel kollegor, arbetsgivare, elever, vårdnadshavare och inte minst läraren själv. Därför är det nästan omöjligt att utforma en planering så att den passar för och förstås av alla.

Jag tar del av kollegors pedagogiska planeringar till exempel på bloggar, i grupper på Facebook och naturligtvis på den egna skolan. Planeringarna är lika varandra och innehåller syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, betygsmatriser och en mycket kortfattat beskrivning av vad eleverna ska göra, till exempel läsa i kursboken, se några filmklipp, delta i diskussioner och göra en omfattande skrivuppgift. Hur läraren ska lägga upp sin undervisning tillsammans med eleverna finns nästan aldrig med.

Just den typen av pedagogisk planering passar kanske i den egna verksamheten (för kollegor och möjligtvis arbetsgivaren). Att publicera en sådan planering, med komplicerat språk och ambitiös omfattning, för elever och vårdnadshavare är knappast att rekommendera. Planeringen bör vara enkel, tydlig och bestå av exempel så att eleverna förstår vad de ska göra och i vilket syfte. Eftersom metoddelen ofta saknas kan läraren själv heller inte använda den i utvärderingssyfte. Hur ska läraren värdera metodiska val och den egna insatsen om det saknas i planeringen?

Lektionsbankens pedagogiska planeringar vill försöka inspirera andra lärare hur det går att arbeta med ett omfattande arbetsområde. Då blir helt plötsligt metoddelen den mest centrala. Möjligtvis tillkommer en del som omfattar roliga och intressanta källor, till exempel hänvisningar till filmklipp, böcker, artiklar och onlinespel.

Vad tycker du? Behöver pedagogiska planeringar se olika ut beroende på vem som är mottagaren? Hur ska en planering som inspirerar andra i det utvidgade kollegiet på Lektionsbanken se ut? Kommentera gärna eller skicka ett mail med dina tankar.

PS! Du kan också påverka utformningen av Lektionsbankens planeringar genom att svara på några enkla frågor i en enkät. Det tar ca två minuter. Klicka här för att komma till enkäten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy