Nätetik

Arbetsmaterial från statens medieråd. Tips för mellan- och högstadiet.

Kränkande behandling är tyvärr vardag för många av våra elever. Dessutom fortsätter trakasserierna långt efter skoldagens slut. Min skola är inget undantag. Vi har ca fem-tio allvarliga fall/år som vi får kännedom om där särskilda åtgärder krävs. Kränkningarna på nätet har definitivt ökat. Vi lyckas oftast bra med de åtgärdande insatserna, men förmodligen är det en del elever som inte får hjälp då mörkertalet är okänt. Det vi definitivt kan bli bättre på är det förebyggande arbetet. Här finns bra samtalsunderlag för att diskutera hur eleverna är mot varandra på internet, ett material för mellanstadiet och ett annat för högstadiet. På medierådets hemsida finns dessutom undersökningar och andra lektionsförslag om ungdomars mediavanor. Eftersom detta är en så stor del av våra elevers vardag är det viktigt att ägna tid till att diskutera dessa frågor. Har du tips och idéer om bra resurser eller metoder?

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy