Less is more…

En skrivmall ska fungera som ett stöd och det är ju inte förbjudet om den samtidigt inspirerar lite. Den enklaste av alla skrivmallar jag använt mig av under de senaste fem åren är samtidigt den som har gett bäst resultat. För att ge eleverna underlag och inspiration tittar vi på avsnittet Förbjuden kärlek av Korrespondenterna. Det handlar om tre par som alla utsätts för omgivningens fördomar och förtryck på grund av hudfärg, sexuell läggning och religion. Här är ett av paren, Amy och Marvin:

Att skriva en novell (den instruktion eleverna får)

En novell är en kortare berättelse. Den utspelar sig under kort tid, till exempel under några timmar eller en dag. Handlingen kretsar kring ett begränsat antal personer. Något händer som påverkar huvudpersonen. Problemet växer. Slutet antyder hur det går.

Förbjuden kärlek (skrivstödet)

novellens delarKort och koncist, men det funkar. Testa gärna!

Skrivmallar kan vara ett alldeles utomordentligt bra stöd för våra elever och om jag skulle välja mellan mer eller mindre stöd till eleverna så är svaret självklart mer mallar till folket! Men ibland tenderar en del mallar att bli aningen för snäva… gör si, gör så, sen ska du tänka på, i mitten, på slutet, bla bla bla… Till slut tappar eleven tråden fullständigt och mallen förvandlas från stöd till en enda lång kravlista.

En del mallar består av instruktioner som blir alldeles för omfattande. I all välvilja förklaras det vad en novell är och hur den ska se ut, men inte alltför sällan blir en sådan text mellan en halv och en sida lång sprängfull med detaljer. Information som eleverna förväntas komma ihåg och sedan omsätta i egen text. Hmm… ibland tror jag att…

… Less is more…

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy