Årskurs 4-6

Bild

Zentangle – Händer

Syfte

Eleverna ska skapa en personlig del av ett stort konstverk genom att utveckla egna idéer, kombinera former och färger, använda olika pennor och leda arbetet framåt.

Läraren reflekterar – Om Zentangle

Zentangle är en form av konstverk som bygger på att skapa mönster, upprepa dem och sätta samman dem. Ett slags klotter. Att bara låta pennan gå utan att tänka för mycket och skapa en ett konstverk utan förkunskaper. Eleverna brukar tycka om uppgiften eftersom det är lätt att lyckas med den. De småpratar och skapar samtidigt, det blir en positiv stämning!

Metod – Instruktion till eleverna

Börja med att rita av din hand mitt på papperet. Fortsätt sedan med att skapa mönster i eller runt om handen. Fyll utrymmena och håligheterna med olika mönster. Fyll några områden helt och låt några vara ofyllda. Använd gärna färgpennor på någon del eller hela. Fyll i konturerna med svart.

Elevexempel

Det gemensamma konstverket

Bilduppgift för åk 4-6 och 7-9 med mönster och händer

LGR 11 Förmåga (kopplingar till åk 4-6)

Skapa bilder med olika tekniker och material.

Centralt innehåll

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer

Svar till Zerrin


Läs vår personuppgiftspolicy