Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Visa läsförståelse i en pratbubbla

Syfte

Jag brukar oftast ge eleverna en skrivuppgift efter läsningen och den här gången ville jag använda Jan Lööfs uttrycksfulla illustrationer. I den här aktiviteten ville jag att eleverna skulle fundera på vad karaktärerna kunde tänkas säga eller tänka. Jag ville att eleverna skulle skriva prat- och tankebubblor till bilderna.

Läraren reflekterar

Efter läsningen av Jan Lööfs Sagan om det röda äpplet, bearbetade vi innehållet genom att diskutera Öppna och slutna frågor. Det passade också bra för att jag hade precis fått två helt nyanlända elever till gruppen. Att skriva till bilder är en bra stöttning för alla men i synnerhet för nybörjade i svenska språket. Att uppgiften fångade eleverna tror jag beror dels på att eleverna var förtrogna med handlingen i boken men framför allt var det Jan Lööfs fantastiska illustrationer som engagerade.

Metod

Jag visade först exempel på prat- och tankebubblor:

Tal- och tankebubblor

Därefter skrev vi några exempel tillsammans utifrån en annan bild. Här blev det ett tillfälle att repetera olika skiljetecken. Eleverna fick också möjlighet att använda flera av de nya orden vi pratat om när vi läst boken t ex plansch, råna, brandman, tjuv. Sedan delade jag ut nya bilder till eleverna och parvis fick de skriva egna prat- och tankebubblor. 

Därefter satte jag upp de tio bilderna jag valt ut till eleverna och tillsammans fick de lägga dem i rätt ordning. Sen delade jag slumpmässigt ut deras prat- och tankebubblor och de fick läsa och fundera vilken bild som passade till de olika meningarna. Slutligen limmade de sina bubblor och bilderna sattes upp på väggen. Här är några exempel:

Eleverna skriver tal- och tankebubblor

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy