Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Utveckla dina svar

Syfte

Att eleverna göra medvetna om frågorna: Vart ska vi? Var är vi? Hur tar vi oss dit? En strategi för att utveckla elevernas tänkande och skrivande.

Läraren reflekterar

Träning ger helt klart färdighet. Genom att ge strukturer och förutsättningar som leder till att aktivera eleverna som ägare av sin egen utveckling så blir de ägare. Det var många kloka tankar som delades och insikter som gjordes. Att synliggöra lärandet. Att äga sin egen utveckling – är det möjligt? Absolut säger jag. Det är inte att slösa med undervisningstid när man pratar metakognition och synliggör lärandet. Det är snarare tvärtom väl investerad tid eftersom det inte tar så lång stund, men det ger massor!

Metod och uppgift

Jag använder gamla nationella prov (läsförståelsedelen) där det finns bedömningsstöd. Jag väljer ut en text som passar till det tema vi håller på med precis nu eller väljer en text som kan stå på egna ben.

Eleverna svarar på frågorna enskilt. Vi tittar därefter på de anonymiserade elevexempel som finns i bedömningsstödet och pratar om skillnaderna i svaren. Sedan är det dags för enskilt arbetet igen, för nu ska eleverna aktiveras som ägare till sin egen utveckling. Så här ser instruktionerna till eleverna ut:

  1. Läs ditt svar på frågan.
  2. Läs elevsvaren igen och fundera över var ditt svar. På vilken nivå ligger ditt svar?
  3. Skriv ner din reflektion. På vilken nivå ligger ditt svar?Varför? Vad skulle du behöva för att ta dig till nästa nivå?

Elevexempel

Mitt svar är på den här mellannivån. Om jag skulle skriva det idag hade jag utvecklat mer om hur man skulle fatta beslutet. Men jag har utvecklat mycket mer nu än förra gången. Nu vet jag hur jag ska göra när jag skriver nästa gång! Får jag skriva svaret igen och göra så?

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy