Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tänka med pennan

Syfte

Att eleverna ska kunna använda strategin tänka-med-pennan för att förstå och minnas.

Läraren reflekterar

Bilden förklarar strategin. När du läser, lyssnar eller tittar på något ska du föra anteckningar. Det är en strategi som eleverna kan lära sig, både vad det gäller form och innehåll. Hur skriver en tydliga användbara anteckningar? Och vad ska en välja ut och anteckna? Det är några av de frågor som blir aktuella att förhålla sig till när eleverna ”tänker med pennan”.

Metod

När eleverna läser eller lyssnar på exempelvis en skönlitterär bok ska eleverna göra anteckningar för att minnas och förstå. Användbara anteckningar:

  • Först antecknas datum, titel och rubriker.
  • Sedan korta kronologiska anteckningar från texten, till exempel ord, namn och händelser.
  • Parallellt antecknas även andra saker som påverkar tänkandet som frågor till texten, förutsägelser, kopplingar och åsikter.

Bilden visar eleverna allt de kan anteckna, det som står i texten, men också det de kommer att tänka på i mötet med det de har läst eller hört.

Tänka med pennan under läsning - Ett tips för att synliggöra strategier vid läsning - Läsa för att minnas och sortera tankar - Av Lotta Bohlin på Årstaskolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy