Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Välj en scen – analogt

Syfte

Att reflektera över en valfri scen ur en historia.

Läraren reflekterar

Välj en scen är en enkel uppgift som de flesta elever både klarar av på sin nivå och tycker är rolig, intressant och angelägen. Det är dessutom spännande att få ta del av hur kamraterna har valt!

Välj en scen

  • Välj en scen från filmen (eller texten) som du tycker är viktig, intressant eller bra.
  • Rita en bild från scenen. Beskriv vad som sker vid scenen och varför du valde den. Du ska sedan få berätta om scenen och varför du valde den.

Exempel

Nedan exempel på scener ur filmen ”Skicka vidare” som ingår i ett mer omfattande arbete om Kärlek och goda gärningar.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy