Årskurs 4-6

Religion

Kärlek och goda gärningar

Syfte

Att fundera på livsfrågor som: Vad är viktigt i livet? Hur är en bra kamrat? Hur kan man visa uppskattning och kärlek?

Lärarna reflekterar

Upplägget innehåller flera frågor som brukar vara viktiga och angelägna för såväl eleven som gruppen. När man jobbar med livsfrågor är det såklart viktigt att alla har respekt för andras känslor och tankar. Självklart väljer eleven i vilken omfattning svar delges andra. Något av ett dilemma – viktigt att ta del av andras tankar, samtidigt som den personliga integriteten måste värnas. Det brukar bli lättare att hålla distans till frågeställningarna om eleverna pratar om andra (i litteraturen).

Inledande frågor

Vi inleder med en introduktion med några grundläggande etiska begrepp som moral, rätt och orätt, jämlikhet, empati och solidaritet. Eleverna får därefter fundera på, resonera parvis och slutligen skriva om:

 • Hur är man en bra klasskamrat?
 • Vad innebär det att respektera någon annan?
 • Vad är en god gärning? Vad innebär det att göra gott?
 • Hur kan EN människa påverka andra?

Vi tittar på en filmsnutt och diskuter på vilka olika sätt man kan känna kärlek.

 • Vilka sorts kärlekar finns det, enligt barnen?
 • Vad är kärlek? Hur känns det i kroppen, säger barnen?
 • Är det skillnad på att vara kär när man är barn, ungdom, medelålders och gammal?

Skicka vidare

Vi tittar på filmen Skicka vidare. Efter filmen får eleverna fundera på, resonera om och skriva om till exempel:

 • Vilken uppgift får Trevor från sin lärare?
 • Hur arbetar och lyckas Trevor med sin uppgift?
 • Ge minst två exempel på hur Trevors idé spred sig vidare till andra; vad de gjorde för sina medmänniskor?
 • Vad tyckte du om filmen? Motivera med minst 15 ord!
 • Hur kan vi i klassen göra så att någon annan mår bättre. Ge gärna flera förslag.
 • Vilka goda gärningar har du upplevt/gjort?

Välj en scen

 • Välj en scen från filmen som påverkade dig /du tyckte om.
 • Rita en bild från scenen. Beskriv vad som sker vid scenen och varför du valde den. Du ska sedan få berätta om scenen och varför du valde den för klassen.

Lg22 Syfte

Utveckla förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Betygskriterier

Eleven för välutvecklade resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy