Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Välskrivning – Ett eko från förr?

Syfte

Forma bokstäverna rätt, få en personlig och ”säker” handstil, samt en unik namnteckning.

Läraren reflekterar

När eleverna någon gång under årskurs ett lär sig forma bokstäverna lägger de stor möda på att det ska bli ”rätt”. Någonstans på vägen tappar många elever greppet om sin egen handstil. Därför… någon gång varje termin brukar jag genomföra en lektion välskrivning med mina elever. Det brukar, tro det eller inte, vara väldigt uppskattat av eleverna. Inte minst för att de själva blir varse att de faktiskt kan skriva läsligt och (så) fint (som möjligt).

Det brukar bli en fin stund när eleverna själva betraktar sina bokstäver och konstaterar… jo, det blir ju riktigt fint.

Handstil och självkänsla.

Metod

Under en lektion som varar  60 minuter hinner vi med följande aktiviteter:

  • Jag förevisar hur stora bokstäverna ska vara i förhållande till varandra. Tak, golv och källare ritas upp på tavlan vid sidan av linjerna. Det är begrepp som eleverna känner igen (med glädje). Jag visar också hur bokstäverna ska formas. Först skriver eleverna versalerna (i grupper om fem) och därefter gemenerna.
  • När vi ändå har alfabetet framme blir det några parvisa övningar: Säg alfabetet (varannan bokstav). Turas om att börja! Utmaningen: Testa rabbla bakifrån!
  • Fler alfabetsövningar: Säg bokstaven efter (valfri bokstav). Upprepas fem gånger var. Därefter: Säg bokstaven före (valfri bokstav).
  • Träna på uthållighet. Använd något aktuellt. Lägg fram en text som eleverna ska skriva av så fint de kan. Jag läser några beskrivningar av Mumindalens karaktärer då vi precis läst ut Trollkarlens hatt. Eleverna väljer figur och skriver (av) tio valfria meningar.
Välskrivning för att stärka elevens självkänsla och identitet är handstilen viktig

Till sist tränar vi på namnteckningar. Många har ingen och vet heller inte vad man ska ha en namnteckning till. Jag går laget runt och skriver förslag på tavlan såsom jag skulle ha skrivit. Under några minuter får eleverna testa sig fram. Några är försiktiga och testar eftertänksamt 3-4 varianter, medan andra krutar på och fyller snabbt ett papper med mer eller mindre genomtänkta versioner. Jag avslutar lektionen med att säga: Vi ska träna på namnteckningar fler gånger under våren. Innan sommaren kommer ni att forma en underskrift som känns som ditt ”jag”.

Handstil och identitet. Välskrivning är inte bara ett eko från förr.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Grundläggande textbearbetning.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy