Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

ABC-bok med allitterationer

Syfte

Att leka med ord, samt skapa meningsfulla och fullständiga meningar. Kombinera meningarna med bilder för att förstärka och/eller förtydliga innehållet.

Läraren reflekterar

En språkutvecklande, kreativ och rolig lektion!

Metod och uppgift

Berätta först vad allitteration är. Skriv några exempel på tavlan: Björnen Börje bajsade bandybollar bakom busshållplatsen eller Hästen Hasse halkade här hemma. Låt eleverna parvis testa på valfri bokstav. Lyft några exempel i helklass. Dela in klassen i mindre grupper och tilldela varje grupp olika bokstäver så att hela alfabetet täcks in. Skapa passande illustrationer till någon utvald mening eller till alla.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy