Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Visa istället för att säga – orolig, nervös, stressad

Syfte – Att gestalta

Att måla bilder med ord. Genom att uttrycka karaktärers handlingar, till exempel i en berättelse, framträder olika känslotillstånd. Vi skapar inspiration tillsammans som kan användas vid olika skrivtillfällen. Dessa bilder medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är lite knepigt att gestalta, men när man samlar exempel tillsammans och anslår dem blir det mycket enklare. Särskilt när man ställer ord i kontrast mot varandra, eller som i det här fallet är en stegrande grad av något (oro).

Metod

Lektionen är en trestegsraket med stegen:

  • Först får eleverna parvis samla exempel på vad en person kan göra som är ”orolig”.
  • Exemplen samlas på tavlan.
  • Eleverna skriver därefter en kort text om EN person som råkar ut för ETT problem som ska skapa oro.
  • Eleverna kan läsa upp sina texter i par eller mindre grupper.
  • Läraren kan samla exempel på uttryck på tavlan som eleverna kan härma vid eventuellt fortsatt skrivande.
  • Fortsätt skrivandet några minuter till.

Samma steg upprepas till orden ”nervös” och ”stressad”. Eleverna kan med fördel fortsätta med samma person, plats och problem genom alla tre steg: orolig-nervös-stressad.

Elevexempel

Dessa handlingar har vi kommit på tillsammans:

Att gestalta - Lisa Wigforss Amanius

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy