Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Välj en scen – analogt

Syfte

Att reflektera över en valfri scen ur en historia.

Läraren reflekterar

Välj en scen är en enkel uppgift som de flesta elever både klarar av på sin nivå och tycker är rolig, intressant och angelägen. Det är dessutom spännande att få ta del av hur kamraterna har valt!

Välj en scen

  • Välj en scen från filmen (eller texten) som du tycker är viktig, intressant eller bra.
  • Rita en bild från scenen. Beskriv vad som sker vid scenen och varför du valde den. Du ska sedan få berätta om scenen och varför du valde den.

Exempel

Nedan exempel på scener ur filmen ”Skicka vidare” som ingår i ett mer omfattande arbete om Kärlek och goda gärningar.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy