Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tema Claude Monet

Syfte

Syftet är att lära sig om en av de viktigaste konstnärerna i vår historia, träna på att återberätta och göra tankekarta.

Min reflektion innan temat

Göra tankekarta är något som från början är väldigt svårt för de flesta elever, jag väljer därför att göra tankekartor tillsammans i klassen i början för att alla ska få en förståelse för vad det är och hur den kan användas. Under den första lektionen i vårt minitema förklarar jag för eleverna att vi ska lära oss om en konstnär som heter Claude Monet, skriva en faktatext om honom, titta på bilder av hans olika konstverk, samt göra våra egna konstverk i samma stil som honom. Jag förklarar också att det här kommer ta ca fyra lektioner samt att vi den här första lektionen kommer att fokusera på vem Claude Monet var.

DEL 1

Vi läser Linnea i målarens trädgård. Efter detta hjälps hela klassen åt att göra en tankekarta på tavlan. I tankekartan skriver vi upp sådant som är viktigt att komma ihåg när det gäller Claude Monet. Jag visar att man bara skriver stödord i de olika bubblorna, inte hela meningar, detta för att få ner så många tankar som möjligt på kort tid. När alla tankar är fångade hjälps vi åt att sortera upp dem genom att flytta runt bubblorna i tankekartan så att konstverk hamnar på ett ställe, familj på ett annat och så vidare. Efter detta förklarar jag att alla var för sig ska få skriva en faktatext om Claude Monet nästa lektion.

DEL 2

Min reflektion innan lektionen

Skriva faktatexter blir i början mest upprabblande av fakta, till exempel: Han föddes 1978. Han dog 1999. Hans fru hette Julia. Han var konstnär. Jag vill förklara vikten av att faktatexten kan vara beskrivande samtidigt som det ska finnas ett flyt i texten.

Genomförande av lektionen

Jag återkopplar först till föregående lektion i vårt minitema Claude Monet. Påminner dem om Linnea i målarens trädgård och att vi gjorde en tankekarta tillsammans efteråt. Jag förklarar för eleverna att det nu är dags för dem att skriva en faktatext om Claude Monet. För att komma ihåg så mycket som möjligt om honom ska de ta tankekartan till hjälp.

Del 3

Min reflektion innan lektionen

Mina erfarenheter av att måla i impressionistisk stil är att elever tycker det är roligt. Det ser bara ut som kludd på nära håll men en bit ifrån ser man konstverket i sin helhet. Magiskt. Många tycker dock att det är svårt att måla i flera steg, först pensel med färg och tapetklister, sedan pastellkrita och till sist ge målningarna en fin lackning.

Genomförande av lektionen

Vi tittar först på bilder föreställande Claude Monets konstverk, exempelvis målningar föreställande japanska bron, näckrosor och krassegången. Sedan förklarar jag gången i elevernas bildframställning. De ska först välja ett konstverk av Claude Monet, skissa av det på ett vitt papper, löst med blyertspenna och endast konturerna. Efter det ska de med hjälp av färg blandat med tapetklisterpulver (vilket gör färgen lite klumpig) måla så likt originalet som möjligt. Det är viktigt att visa hur de ska använda penseln. Monet målade genom att dutta med penseln så det blev små kluddar som till sist blir en helhet.

När eleverna målat färdigt ska hela pappret vara täckt av färg och ska sedan ligga och torka. När bilderna har torkat, kanske till nästa dag, är det dags att förstärka konturer och detaljer i bilden med hjälp av pastellkrita. Jag visar först upp en av Monets bilder på projektorn och visar vilka detaljer och konturer som bör förstärkas. Visa flera konstverk och be eleverna komma med förslag på vilka detaljer som kan förstärkas med krita. Efter denna genomgång får eleverna göra detta på sina egna konstverk. När de är nöjda ska sedan hela bilden lackas med Art medium eller liknande för att bilden ska bli blank och fin. Detta behöver nu torka igen till nästa dag.

Min reflektion efter lektionen

Det här var en mycket uppskattad bilduppgift och alla gick in för den fullständigt. Något som jag kommer att tänka på till nästa gång är att planera in mer tid till målandet med penseln.

Bild – Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Svenska – Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Kunskapskrav

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy