Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ta med klassens figur hem

Syfte

Att skapa en klassgemenskap och lära känna varandra genom en figur. Figuren kan också ”råka ut” för diverse äventyr hemma hos klasskompisarna. Eleverna får träna på att formulera sig i tal och skrift.

Läraren reflekterar

En rolig skrivuppgift som skapar gemenskap. Häftigt när den gemensamma figuren helt plötsligt får vara hemma hos mig! Läraren får såklart anpassa uppgifterna utifrån elevgrupp och tänka på att elevernas olika socioekonomiska förutsättningar inte får någon betydelse i de uppgifter som skickas med eleverna.

Metod

Hitta lämplig figur som blir hela klassens figur. Eleverna kan såklart vara med och bestämma! Skapa en identitet (vem är figuren, var kommer den ifrån, ålder och så vidare). Förstärk egenskaper och levandegör figuren genom att prata om och genom den vid olika tillfällen i undervisningen. Med jämna mellanrum får figuren följa med eleverna hem. Eleverna dokumenterar med text och/eller bild och berättar därefter för klassen (på lämpligt sätt) vad figuren har varit med om.

Förslag på skrivuppgifter

Läraren kan ge eleverna fria tyglar (välja innehåll) eller vara tydlig med textens innehåll och struktur. Eleven och situationen får avgöra vilket som passar bäst. Några upplägg kan vara:

  • Vid middagsbordet (vad äter ni? vad pratar ni om? vad säger figuren?)
  • Vi kollar på TV (vad tittar ni på? vad tycker figuren om dina program?)
  • Fritidsaktiviteten (vad får figuren prova på?)
  • En berättelse som utspelar sig i hemmamiljön med eleven och figuren som huvudpersoner: När vi gjorde något roligt! Då blev vi rädda!
  • Dagboken.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy