Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tärningen styr vad som är med i sagan

Syfte

Skriva en saga med sagans typiska inslag.

Läraren reflekterar

Eleverna tyckte att detta var roligt! De blev mycket nöjda med sagorna. Här finns ett annat liknande upplägg som fokuserar mer på händelseförloppet: Skriva saga med en tärning.

Metod

Det blir enklare om skrivandet äger rum i ett sammanhang. Här finns några ingångar till sagan: Textanalys av en saga. Eleverna får var sin ”spelplan”, slår tärningen, ringar in på papperet vad som ska ingå i sagan och sätter därefter igång med sitt skrivande. Planen medföljer som PDF (under bilden).

Elevernas process

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy