Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

SMS till chefen

Syfte

Att fundera på vad ords stilnivå sänder för signaler.

Läraren reflekterar

En enkel och rolig övning. Eleverna laborerar med egna uttryck och upptäcker vilken betydelse språket kan ha. Senast nådde flera elever insikter bortom min planering, vilket är härligt! På frågan ”vilket sms skulle du vilja få som chef” svarade flera det med lägre stilnivå. – Det är en trygg person som trivs på min arbetsplats. Den behöver inte fjäska för chefen!

Metod

Gör en tabell på tavlan enligt bilden. Fyll på med några enkla ord i 0-spalten, t ex man, kvinna, gå, springa. Eleverna kan parvis hitta ord med både hög och låg stilnivå. Skriv upp förslag i tabellen på tavlan. Därefter kan eleverna göra uppgifterna (i par eller enskilt).

Arbetsuppgifter

  1. Skriv orden under 0: hej, chef, arbetare, firma, mobiltelefon, ringa (telefon), trasig, barn, sjuk.
  2. Använd www.synonymer.se och hitta ord med hög och låg stilnivå. Skriv in orden i tabellen.
  3. Läs texten (ett sms-meddelande till “din” chef)

Hej chefen! Det är XX, din arbetare firman. Jag försökte ringa till dig i morse, men din mobiltelefon verkar vara trasig. Min barn är sjuka så jag blir hemma idag.

  1. Byt ut  orden med fet stil. Ersätt dem med dina -ord.
  2. Byt ut orden med fet stil. Ersätt dem med dina +ord.
  3. Jämför texterna. Vad säger texterna om personen bakom meddelandet? Vilket sms skulle du, som chef, föredra att få?

Lgr 11 Förmåga

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer

Svar till Fredrik Sandström


Läs vår personuppgiftspolicy