Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

SMS till chefen

Syfte

Att fundera på vad språkbruk och vilka signaler ordens stilnivå sänder.

Läraren reflekterar

En enkel och rolig övning. Eleverna laborerar med egna uttryck och upptäcker vilken betydelse språket kan ha. Eleverna brukar nå flera insikter, vilket är härligt! På frågan ”vilket sms skulle du vilja få som chef” svarade flera det med mindre formell stil. – Det är en trygg person som trivs på min arbetsplats. Den behöver inte fjäska för chefen!

Metod

Gör en tabell på tavlan enligt bilden. Fyll på med några enkla ord i mittenspalten, till exempel flicka, man, gå, springa. Eleverna kan parvis hitta ord med både hög (formell) och låg stilnivå (tal- och vardagsspråk). Skriv upp förslag i tabellen på tavlan. Låt eleverna testa med egna förslag. Därefter kan eleverna göra uppgifterna nedan (i par eller enskilt).

Arbetsuppgifter

  1. Skriv in orden i mitten av tabellen: hej, chef, arbetare, firma, mobiltelefon, ringa (telefon), trasig, barn, sjuk.
  2. Använd www.synonymer.se och hitta ord med högre och lägre stilnivå. Skriv in orden i tabellen.
  3. Läs texten (ett sms-meddelande till “din” chef).

Hej chefen! Det är XX, din arbetare firman. Jag försökte ringa till dig i morse, men din mobiltelefon verkar vara trasig. Min barn är sjuka så jag blir hemma idag.

  1. Byt ut  orden med fet stil. Ersätt dem med vardagsord.
  2. Byt ut orden med fet stil. Ersätt dem med formella ord.
  3. Jämför texterna. Vad säger texterna om personen bakom meddelandet? Vilket sms skulle du, som chef, föredra att få?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven för utifrån givna exempel välutvecklade resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy